Wersje językowe
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Gardenphilia.com Sp. z o.o.

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (dalej "Sklep") prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").

2. Właścicielem Sklepu jest: Gardenphilia.com Sp. z o. o. z siedzibą Warszawa, ul. Sarmacka 10B/23 , NIP: 9512331176, KRS 0000376054, tel. + 48 514 781 254, adres email: info@gardenphilia.com.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie zawierają informacje o cenie netto oraz o cenie brutto (zawierającej podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Dokonując zakupu programu lub usługi w firmie Gardenphilia.com Sp. z o.o., Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO w celach realizacji zamówienia, realizacji działania programu i obsługi po sprzedaży, a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

§3
Płatności

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie w formie elektronicznej mail’em faktury Pro Forma (wysyłanej automatycznie przez system fakturujący)  oraz faktury VAT generowanej i wysyłanej do Zamawiającego po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie firmy.

2. Po otrzymaniu zamówienia przez firmę Gardenphilia.com Sp. z o.o. klient otrzymuje mail’em fakturę Pro Forma. Na tej podstawie dokonuje płatności na podany na fakturze Pro Forma rachunek bankowy. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Gardenphilia.com Sp. z o.o. zostaje przygotowana indywidualna licencja w wersji elektronicznej, a następnie link z programem wraz z fakturą i dokumentami licencyjnymi, które zostają wysłane Zamawiającemu mail’em.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar zaksięgowana na koncie Gardenphilia.com Sp. z o.o.

 

§4
Wysyłka towaru

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Gardenphilia.com Sp. z o.o. zostaje przygotowana indywidualna licencja w wersji elektronicznej, a następnie link z programem wraz z fakturą i dokumentami licencyjnymi, które zostają wysłane Zamawiającemu mail’em.

 

§5
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może zgłosić pisemnie listem poleconym lub e-malem reklamację.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Sprzedawca zastrzega, że reklamacją nie mogą być objęte cechy opisane w umowie licencyjnej, w tym to, że aplikacja spełnia wymagania użytkownika.

 

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
  3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
  4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą.
  5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  6. Dostarczania prasy.
  7. Usług w zakresie gier hazardowych.

Zgodnie  z przytoczonymi zapisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) kupując licencję na program Gardenphilia DESIGNER nie ma możliwości jej zwrotu. Program Gardenphilia DESIGNER jest oprogramowaniem, które chronią prawa autorskie, a licencja programu jest przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dokonując zakupu programu, klient wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

 

§7
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że nie podanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Dokonując zakupu programu w firmie Gardenphilia.com Sp. z o.o., Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO w celach realizacji zamówienia, realizacji działania programu i obsługi po sprzedaży. 

 

§8
Własność intelektualna i udzielenie licencji

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do programu i serwisu internetowego w tym baz danych i zdjęć należą do Gardenphilia.com Sp. z o.o. i jej licencjodawców.

2. Licencja programu jest określona w dokumencie licencyjnym oraz umowie licencyjnej a jej weryfikacja zależna jest od połączenia internetowego do serwera gardenphilia.com. Przeniesienie licencji na inny sprzęt lub system możliwe jest poprzez rejestrację stanowiska nowym kluczem licencyjnym. W tym celu należy zwrócić się do Gardenphilia.com Sp. z o.o. w celu uzyskania nowego klucza licencyjnego. Wnioski o klucz realizowane są w godzinach pracy firmy tj. poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00.

 

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu i może zostać zmieniony.

2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl